Especialitats

Especialitat en Coaching personal i executiu. 
  

El coaching personal permet assolir objectius propis i desitjats amb actitud pro-activa.

Amb l’acompanyament del coach, es tracta d’acceptar i potenciar les qualitats personals que portaran a l’èxit. El procés de coaching personal fa possible actuar partint del moment present i enfocant l’objectiu cap a un futur pròxim.

El coaching executiu s’especialitza en la projecció professional, ja sigui transformant relacions estancades o treballant per a un creixement empresarial.
 

En ambdós casos s’analitzen tant els potencials personals com de l’entorn. S’aporta una visió àmplia interior i exterior. Per a això es recorre a preguntes de reflexió, eines i estratègies de coaching.
Un procés de coaching està basat en el respecte, el sentit comú, la confiança i la confidencialitat (regulat per un codi deontològic).

Gestió de Relacions
La relació és el vincle fonamental que defineix als éssers vius.

L’harmonia i l’equilibri són responsables del bon fluir en les relacions personals i de l’equip.

Set Coaching posa l’accent en la gestió de relacions, detectant i transformant emocions i creences que influeixen en la dinàmica relacional.

Projecció professional
El coaching inspira creixement i projecció a partir dels potencials i habilitats del client o de l’empresa.