Què fa el Coach?

El coach permet la visió des de diferents enfocaments. A partir d’aquesta nova perspectiva s’avança planificant i executant amb resultats satisfactoris.

L’ús de preguntes, metàfores, role play, humor, visualitzacions, etc són algunes de les eines amb què es treballa el procés.

Els beneficis del coaching són mesurables amb resultats ràpids.

El coach afavoreix una conversa en una atmosfera de confiança i respecte, que gira al voltant del tema proposat com a objectiu. El coach acompanya al client en el seu repte dirigint el procés de forma imparcial, sempre respectant la voluntat i decisió que el client consideri adient, assumible i mereixedora.